ไฟล์ไวรัส (file virus)

ไฟล์ไวรัส (file virus) ใชัสำหรับใช้เรียกไวรัสที่มีการแทรกตามไฟล์ที่นำมาให้บันทึกสู่คอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ในคอมพิวเตอร์ virus (ไวรัส) เป็นโปรแกรม


หรือคำสั่งโปรแกรมเป็นไฟล์แนบในอีเมล์หรือไฟล์ดาวน์โหลด หรือปรากฎบนดิสเก็ตหรือซีดี แหล่งตัวกลางนี้ของอีเมล์ ไฟล์ดาวน์โหลดหรือ


ดิสเก็ตที่ได้รับเป็นไฟล์แนบในอีเมล์หรือไฟล์ดาวน์โหลด หรือปรากฎบนดิสเก็ตหรือซีดี แหล่งตัวกลางนี้ของอีเมล์ ไฟล์ดาวน์โหลดหรือดิสเก็ตที่ได้รับ


tags: ไวรัส คอมพิวเตอร์, Computer viruses, ไฟล์ไวรัส, file virus


ไม่มีความคิดเห็น: